In het project Groene Kaskade ontwikkelen MKB bedrijven en kennisorganisaties uit Nederland en Duitsland, concrete nieuwe innovatieve technologieën, productietechnieken en processen die relevant zijn voor de biogas waardeketen. Centraal staan een verhoging van het economisch rendement en betere verwaarding van input- en outputstromen.

De hogere doelen zijn het stimuleren van de biobased economy; de verhoging van de productie van biogas en de verlaging van de uitstoot van CO2 in de Duits-Nederlandse grensregio.

Er zijn meer biogas gerelateerde projecten die vanuit Interreg in de noordelijke regio starten. Groene Kaskade zal de samenwerking tussen deze projecten stimuleren.

https://lngpilots.eu

http://www.powertoflex.eu

http://mestopmaat.eu

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.

 

Dit is de vijfde periode, daarom heet het nu lopende programma Interreg 5. Het programma stimuleert samenwerking in Europa voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Er zijn verschillende deelprogramma's, waaronder het Interreg A deelprogramma waarin de grensregio’s centraal staan. Het Groene Kaskade project wordt uitgevoerd in het Interreg A deel dat zich richt op de Duits Nederlandse grensstreek  (link https://www.deutschland-nederland.eu/home/). Dit deelprogramma wordt gecoördineerd vanuit regiokantoren, twee daarvan zijn betrokken bij Groene Kaskade: EDR (Ems Dollard Regio) in Nieuwschans (link: www.edr.eu) en Euregio in Gronau (link: www.euregio.eu).