Tanken bij de Boer

Looptijd:

1-6-2016 - 31-5-2019

 

Beschrijving:

Deelnemers: CCS (Penvoerder), Corntec

 

……………

 

 

Het doel van het project is om aan te tonen dat je op boerderijschaal op eigen opgewekt groen gas kan rijden. De meerwaarde is dat hiermee het transport verduurzaamt en de toegevoegde waarde van biogas toeneemt.  De doelstelling is om dit systeem met een prijs van 600.000 euro op de markt te krijgen. Dit is inclusief vergister, gaswasser, warmtevoorziening middels een biogasketel en een tankstation.

De doelgroep zijn melkveebedrijven. Er zijn ongeveer 2000 melkveehouders  die elk 5000 ton per jaar aan mest hebben (dit zijn de melkveehouders die qua schaalgrootte in aanmerking komen voor deze installatie). Op basis van de geraamde opbrengst met alleen monomestvergisting geeft dit dan 7,5 miljoen GJ (ofwel 7,5 PJ) aan energie in de vorm van groen gas. Dit is ongeveer gelijk aan 5% van het totale brandstofverbruik voor het wegverkeer (incl. vracht).

 

Activiteiten:

 

Het bouwen van een fast-fill installatie op praktijkcentrum De Marke.

Op de Marke in Hengelo (Gld) staat al een vergister en de demo gaswasser Bio-Up, die het biogas tot groen gas opwerkt. De activiteiten van het project bouwen daarop voort.

 

Fase 1:  Ontwerpen van het systeem

 

Het project wordt begonnen met het ontwerpen van het systeem. De keuze van de droger van het biogas en de compressor wordt gemaakt. Belangrijk hierbij is de keuze van de tanks. Op welke wijze worden deze gekoppeld, zodat je zo optimaal mogelijk kan tanken. Van de eerste opslagtanks kan je bijna de gehele druk gebruiken, terwijl van de tanks, die je later gebruikt alleen de hogere druk kan gebruiken. Er dient namelijk een drukval te zijn van hoog naar laag. Het vullen van de voertuigentanks stopt bij 200 bar. Het volgende issue is het meten van de afgenomen hoeveelheid Groen Gas. Doe je dit op basis van gewicht, metingen in hoeverre de druk in de verschillende tanks is afgenomen of op basis van ultrasoon (met geluid) meten. De voor en tegens zullen worden onderzocht. Normaal kost een CNG tankstation 200.000 euro. De doelstelling is om dit voor 100.000 euro te realiseren.

 

Fase 2:  Bouwen

 

Het pilot systeem met een capaciteit van 5 Nm3 per uur wordt gebouwd op de De Marke. Dit is een melkveeproefboerderij van de Wageningen University and Research Center. Hier staat al een monomestvergister en de Bio-Up: de gaswasser op boerderijschaal van CCS. Ook zijn er met de gemeente Bronckhorst afspraken gemaakt, dat zij een of twee voertuigen op aardgas gaan tanken. De gemeentewerf is dichtbij.

 

Fase 3: Testen en demonstreren.

 

Het systeem wordt getest en gedemonstreerd.

Milestone

 

Beschrijving:

 

1)

Installatie is ontworpen

 

2)

Installatie is gereed en gebouwd

 

3)

Het systeem is getest. De gegevens zijn gedocumenteerd. In het kader van demonstraties hebben tenminste 300 personen en partijen kennis genomen van de installatie en de mogelijkheden.