Ringvergisting

Looptijd:

1-6-2016 - 31-5-2019

 

Beschrijving:

Deelnemers: CCS (penvoerder), MST vestiging Noord, PlanET Biogas Global Gmbh

 

……………

 

 

De standaard geroerde vergister heeft voor- en nadelen. Een nadeel is dat een deel van de mest in zeer korte tijd de vergister doorstroomt (doorstroomverliezen). Een propstroom (een liggende) vergister kent dit nadeel niet, maar werkt alleen bij stapelbare mest. De ringenvergister combineert beide technieken. Dit is een vergister met meerdere kamers, waarbij de vloeibare mest van de ene kamer naar de andere kamer overloopt.

 

Een ringvergister biedt de voordelen van een propstroominstallatie voor een vloeibaar substraat. Dit biedt grote kansen voor de Nederlandse veehouderij. De vergister kent daarnaast een laag elektriciteitsverbruik en heeft weinig warmteverlies. Dit laatste is het geval omdat de vergister naar verwachting wat compacter ontworpen kan worden doordat er minder verblijftijd nodig is en meer biogas kan produceren.  Monovergisting met verse mest is tot heden niet van de grond gekomen. Technisch en bedrijfseconomisch zijn de huidig beschikbare systemen tot op heden niet goed genoeg. De deelnemende partners ontwikkelen een nieuw ontwerp waarvan de gasopbrengst hoger is dan bij standaardsystemen en waarvan de kosten relatief laag zijn. Het biogas wordt daartoe in een gaswasser opgewerkt tot groen gas en daarna ingevoed in het lage druk net. Omdat de afname in de zomer beperkt is, wordt er ook een lagedruk gas buffer gebruikt. Hierbij wordt in de warme zomer alleen geleverd tijdens de ochtendpiek en de avondpiek. Het toepassen van een lage druk buffer is uniek. Op deze wijze kan toch ingevoed worden als afname in de zomer beperkt is.

Milestone

 

Beschrijving:

 

1.

Er wordt een full scale demonstratie installatie gebouwd. Met deze installatie zal het concept van de ringvergister worden onderzocht door gerichte demonstratie en experimenten. Het innovatieve (en risicovolle) deel is de opbouw van een ringensysteem in een standaardvergister, hierdoor ontstaan compartimenten en krijgt het proces het kenmerk van een propstroomreactor.

 

2.

Een onderdeel is, naast de techniek, de benutting van het gas in de lokale gemeenschap. Dit vanuit de gedachte dat maximaal draagvlak wordt verkregen dor directe betrokkenheid van de omgeving.

 

3.

Er wordt onderzoek gedaan naar de integratie van mestproductie-, monomestvergisting en digestaatverwaarding. De effecten op stalklimaat, ammoniakuitstoot, energetische en bedrijfseconomische effecten en de kwaliteiten van het digestaat worden onderzocht en gemonitord. Dit praktijkproject is een showcase en demo voor de moderne, kleinschalige bedrijf geïntegreerde mestvergisting.