Regelenergie

Looptijd:

1-6-2016 - 31-5-2019

 

Beschrijving:

Deelnemers: Ekwadraat (penvoerder), Dankers, GeLa

 

……………

 

 

De activiteiten in het project worden uitgevoerd in drie onderdelen:

 

1. Het ontwikkelen van datasets, rekenregels, nieuwe spelregels. Vastleggen van ervaringen in de praktijk, aangevuld met het concreet testen van hardware systemen.

 

Voor het testen van hardware systemen zullen E kwadraat en GeLa samenwerken met Dankers Bio Energy b.v. en zullen daarnaast samenwerking realiseren met andere vergisters uit hun netwerk. Gezamenlijk met stakeholders (o.a. netbeheerders) worden de grensoverschrijdende mogelijkheden, randvoorwaarden en knelpunten geïnventariseerd.

Prijzen (vergoedingen) voor stroom fluctueren voortdurend, de kostprijs van de productie kent een eigen dynamiek. Deze dynamiek is ten dele voorspelbaar. Als er snel op de markt moet worden gereageerd moet per situatie berekend worden of het op of afregelen lonend is, daarvoor zijn gedetailleerde datasets en slimme rekenregels nodig.

Voor het snel op- en afregelen van de WKK’s en het gassysteem zijn technische systemen nodig waarmee de voor stationaire dienst ontwikkelde systemen worden omgebouwd.

Op dit moment kunnen deelnemende vergistingsinstallaties maar beperkt flexibel op- en afschakelen. Zij kunnen bijvoorbeeld zomaar niet hun WKK uitzetten of op laag vermogen laten draaien. De gebruikte gasmotoren staan dit niet toe. Ook de gebruikte ICT interface in Duitsland vanuit de stroomhandelaar (E2M) kent grote beperkingen. Verder flexibilisering van de regeltechniek is derhalve gewenst. Of, hoe en wanneer er op- en afgeschakeld dient te worden is zeer afhankelijk van de situatie. Hier liggen complexe rekenmodellen aan ten grondslag die rekening moeten houden met allerlei variabelen zoals dynamische leverprijzen, productiekosten voor individuele leveranciers, onderhoudsplanning van installaties, locaties van de diverse leveranciers, etc. Deze rekenmodellen streven winstmaximalisatie na ten gunste van individuele leveranciers en stroomhandelaren.

 

2. Het organiseren van het netwerk van kennisdragers en relevante stakeholders om de kennis en de visie op de ontwikkelingen beter in beeld te brengen en te delen (disseminatie).

 

In deze ontwikkeling is het belangrijk dat de mogelijkheden en knelpunten door een breed veld van actoren wordt begrepen, het samen leren en begrijpen staat daarom centraal in de disseminatie activiteiten. Daarbij gaat het ook om het versterken en vergroten van de netwerken.

 

3. Leiding, communicatie, rapportages etc.

 

Alle projectleiding, projectinterne communicatie, communicatie met anderen binnen het BiogasKascade project en de verantwoording aan Interreg verlopen via dit onderdeel.

Milestone

 

Beschrijving:

 

Slimme schakelingen

Deze inzet vereist dat er zeer snel geschakeld kan worden op basis van de ontwikkeling op stroommarkt. De stroomhandelaar verzendt het signaal, waarop de installatie direct reageert. Daarvoor is een directe dataverbinding nodig met de nodige beveiligingen en interfaces naar de vergister/WKK combinatie.

 

Rekentools en de juiste datasets

De reactiesnelheid kan direct zijn, binnen een kwartier of binnen een uur afhankelijk van de mogelijkheden van een individuele installatie. Hierbij behoren passende afspraken en vergoedingsregelingen. Een partij die meerdere systemen organiseert in een virtuele energiecentrale van tientallen MW’s en dit “pakket” beschikbaar stelt aan de stroomhandelaar moet berekenen welk model het beste past bij welk systeem en hoe hij zijn pakket samenstelt, daartoe behoeft hij rekenmodellen waarin actuele data worden ingevoerd. Deze data (leverprijzen, individuele productiekosten, onderhoudsplanning etc.) veranderen per uur, goede rekentools en adequate datasets zijn daarom noodzakelijk.

 

Nieuwe motormanagement en gassystemen

Systemen die ontworpen zijn voor een stabiele baseload kunnen niet “zomaar” uitgezet of aangezet worden. Daar voor zijn aanpassingen nodig aan met name het motormanagement systeem en het gasbeheer (al of niet met opslag).

 

Nieuwe vergoedingsinstrumenten

Dit alles vereist bedrijfskundige (hoe dit te organiseren) en technische innovaties, naast aanpassingen aan de vergoedingensystemen (EEG en SDE+) waarin de overheid moet meedenken.

 

Internationaal organiseren

Of dit ook grensoverschrijdend kan, waarbij de “pakketten” aan beide zijden van de grens kunnen worden georganiseerd en kunnen worden ingezet voor de vraag in Duitsland én in Nederland is nu onduidelijk. Dit mogelijk maken is een van de taakstellingen van het project. Als dit lukt is sprake van een bijzondere innovatie en een prachtig voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking.