Refitting

Looptijd:

1-6-2016 - 31-5-2019

 

Beschrijving:

Deelnemers: Adverio BV (Penvoerder), 2G Energy

 

……………

 

 

De partners beogen diverse modulaire opties voor refitting van oude installaties te ontwikkelen. Met dit project worden in Noord-Nederland en Duitsland enkele kansrijke refitting opties (4-5) geïdentificeerd, vervolgens wordt op maat een refitting ontwerp voor hen gemaakt. Hierdoor worden enkele modulair toepasbare refitting opties gegenereerd waarmee ook anderen snel en relatief goedkoop de nieuwe technieken kunnen toepassen. De biologie en de daarbij ondersteunende systemen en het motormanagement en de sturing van de vergister vormen belangrijke onderdelen. Om dit mogelijk te maken bundelen Adverio en 2G hun kennis.

 

Elke casus vraagt om maatwerk, de vertaling van de generieke ervaringen en kennis naar de maatwerktoepassing staat hierbij centraal. De markt is veelal niet in staat deze maatwerk engineering te bekostigen. Dit leidt tot de toepassing van standaardopties waardoor veel kansen gemist worden.  Een risico is dat individuele vergister de financiering voor refitting traject niet gefinancierd krijgen. Daarom behoren de banken en andere financiers uitdrukkelijk tot de doelgroepen. De mogelijke ontwikkeling van een financieringsinstrument behoort tot een van de deliverables van dit project.

 

Business Cases

 

Bovenstaande vormt de basis voor de “business cases” voor de verschillende partijen rond dit project. Door met dit project de meest actuele innovaties laagdrempelig beschikbaar te maken kan deze markt op gang komen waarin de partners en de met hen samenwerkende techniekleveranciers hun posities kunnen versterken.  Het benutten van bestaande (en ten dele afgeschreven) infrastructuur is een belangrijk maatschappelijk voordeel met positieve bedrijfseconomische effecten.

 

Een engineeringstraject voor een individuele vergister heeft een omvang van € 15.000 tot € 50.000. Hierin wordt het technisch (her)ontwerp voor de renovatie uitgewerkt. Als dit project deze markt op gang helpt, zullen er in Nederland en Duitsland tientallen trajecten gestart kunnen worden. Als projecten vervolgens tot uitvoering komen zal het gaan om investeringen van € 100.000 tot € 1.000.000 per installatie; hiervoor worden nieuwe onderdelen in de bestaande omgeving geplaatst: het betreft nieuw leidingwerk, motoren, regelsystemen, roerwerken, dakconstructies en mits op de locatie toepasbaar de nieuwe biologie. Als dit op gang komt betreft de business voor de toeleveranciers en hun adviseurs vele miljoenen per jaar.

 

De activiteiten worden verdeeld in drie onderdelen

 

1. Ontwerp van engineeringsmodules

 

De casus Dairy Campus en andere verbeteropties worden geabstraheerd tot deelsystemen die de bouwstenen vormen voor ”vertalingen” naar verouderde vergisters. Dit leidt tot een hanteerbare set van engineeringsmodules voor de refitting van deelsystemen.

Het betreft hier modules voor o.a. voorbehandeling, biomassa-invoer, roerwerken, verwarming, afzonderlijke reactoren, gasbehandeling (voordat het de motor in gaat), besturingssystemen, motormanagement en digestaat behandeling. Elke module bestaat uit techniek en een gebruiksaanwijzing om het deelsysteem goed te laten functioneren. Passende financieringsconstructies behoren ook tot deze set van modules.

 

2. Maatwerk uitwerking voor concrete refitting opties (4-5)

 

De set van engineeringsmodules wordt in maatwerk omgewerkt naar 4-5 concrete locaties met van elkaar afwijkende bestaande systemen en maatvoeringen. Elke casus moet derhalve apart ge-engineerd worden. Van een standaard situatie is geen sprake.

Hierin worden de engineeringsmodules uit WP1 ingezet om het maatwerk engineeringstraject te versnellen. Daar waar nodig worden met de nieuw opgedane ervaringen de modules aangepast en/of uitgebreid. Dit proces verloopt als een leercyclus die 4-5 maal wordt doorlopen, elke ervaring leidt tot verbetering en versterking. De projectpartners hebben hiervoor een aantal locaties geïdentificeerd.

 

3. Leiding, communicatie, disseminatie

 

De partners willen tijdens en na het project met hun kennis en know how de markt voor refitting van verouderde installaties in Nederland, Duitsland betreden en veroveren. De disseminatie richt zich derhalve op de brede groep van stakeholders in de biogas sector in D en NL, met name exploitanten van bestaande (al wat oudere) installaties. Hierbij speelt het totale veld aan betrokkenen bij het BiogasKascade project een belangrijke rol.

Milestone

 

Beschrijving:

 

Een complete bibliotheek van engineeringsmodules als basis voor maatwerkengineering.

 

Toepasbare engineering producten die leiden tot daadwerkelijke investeringen.

 

Verbetering van de engineeringsmodules ontwikkeld in onderdeel 1.

 

Succesvole kennisdeling o.a.bij 3 bijeenkomsten.