Fermentatietechniek

Looptijd:

1-6-2016 tot 31-5-2019

 

Deelnemers:

Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe e.V. (3N); Bioclear Earth; Vereinigung des Emsländischen Landvolkes e. V. (VEL); Raiffeisen Warengenossenschaft Emsland Süd

 

……………

 

 

De veranderende waardering voor het gebruik van grondstoffen in duurzame productieprocessen leidt ertoe dat reststoffen en steeds belangrijkere rol krijgen. Er zijn grote hoeveelheden residuen in onze regio: mest, groenafval uit bermbeheer; materiaal dat vrijkomt bij het beheer van openbaar groen en natuurterreinen; andere afvalstromen zoals hout papier en plastic.

Een vraag is waar deze biomassa vrijkomt, op welk tijdstip, in welke hoeveelheden en met welke eigenschappen. Deze gegevens zijn bij verschillende actoren beschikbaar, de uitdaging ligt bij het verzamelen en ordenen van deze gegevens. Daarvoor wordt een app ontwikkeld, waarmee de gebruikers gemakkelijk inzicht in de relevante gegevens kunnen krijgen.

 

Schimmels en insecten

De inzet van laagwaardige biomassa in vergistinginstallaties is niet makkelijk omdat lignine niet in gas omgezet kan worden door de micro organismen in de installatie. Daarom wordt onderzocht of schimmels ingezet kunnen worden die wel lignine kunnen afbreken.  In de voorbehandeling van de grondstoffen en in de behandeling van digestaat kunnen deze schimmels wellicht een rol spelen. Bijkomende vragen zijn vervolgens: welke culturen zijn effectief en wat zijn de gewenste groeiomstandigheden om tot effectieve omzettingen te komen.

 

Een andere benadering biedt de inzet van insecten die zich kunnen voeden met de verschillende stoffen en daaruit eiwit produceren. Deze eiwitproductie kan de import van eiwit verminderen. Ook hier geldt: welke soorten zijn goede producenten en welke productieomstandigheden en substraten zijn geschikt om tot eiwitproductie te komen?

Een vervolgvraag is of er synergetische effecten mogelijk zijn in de samenwerking tissen schimmels en insecten.

 

Er wordt ook geëxperimenteerd, bij een bestaande vergister,  met een ultrasoon systeem om de ontsluiting van moeilijk omzetbare biomassa te verbeteren.

 

De onderzoekslijnen worden grotendeels in laboratoria uitgevoerd met materialen die in de praktijk voorhanden zijn. Ter aanvulling worden proeven in praktijkomstandigheden uitgevoerd.

 

De vier partners zijn actief rond innovaties in de bio-economie. De projectleider 3N is een aanjager van vernieuwingen en verzorgt de kennistransfer. De andere partners leveren kennis en producten aan de markt.